Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
43SNB3140 Cisco Academy: CCNA 49954/1392/1920/1/51
Studiegids

43SNB3140 Cisco Academy: CCNA 4

9954/1392/1920/1/51
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • systemen en netwerkbeheer
  Opleidingseenheid:
  • Systems&Networks
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Heyns Bram
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.

Bijkomend studiemateriaal ter beschikking via het NetSpace platform van Cisco

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Software
Plural SightVerplicht
 • Medium: Software
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Werkcollege28,00 uren
Zelfstudie56,00 uren

Eindcompetenties

#ANALYSEREN EN ONTWERPEN ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student analyseert een probleem, vertaalt dit naar een IT-context en geeft de informatiebehoeften van een organisatie gestructureerd weer door gebruik te maken van analyse- en modelleringstechnieken. #analyseren en ontwerpen ALG,BG,BS
#OPLOSSINGEN UITWERKEN ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student ontwerpt, bouwt, documenteert en test veilige IT-oplossingen. #oplossingen uitwerken ALG,BG,BS
#KWALITEITSVOL, METHODISCH, PROFESSIONEEL EN REFLECTIEF HANDELEN ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student volgt actief en met empassie de evoluties binnen de IT-sector en speelt hierop in. #kwaliteitsvol, methodisch, professioneel en reflectief handelen ALG,BG,BS
#BEHEREN ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student installeert, configureert, beveiligt, onderhoudt en ondersteunt IT-oplossingen en past ze indien nodig aan zodat ze blijven beantwoorden aan de veranderende behoefte van de organisatie. #beheren ALG,BG,BS

Doelstellingen

- De student kan de verschillende WAN technologieën en hun voordelen beschrijven en toepassen

- De student kan point-to-point connections beschrijven, toepassen, en troubleshooten

- De student kan de werking en de voordelen van VPNs, tunneling, en broadband connections beschrijven, toepassen, en troubleshooten

- De student kan ACLs beschrijven, toepassen, en troubleshooten

- De student kan een netwerk troubleshooten en monitorren met syslog, SNMP, NetFlow, SPAN

- De student kan QoS binnen een netwerk beschrijven en toepassen

- De student kan de nieuwste evoluties binnen de netwerkwereld beschrijven

- De student kan een volledig netwerk op een gestructureerde manier optimaliseren en troubleshooten

Leerinhouden

Cisco CCNA Module 4: 'Connecting Networks v6'

Ch1: WAN concepts

Ch2: Point-to-Point Connections

Ch3: Branch Connections

Ch4: Access Control Lists

Ch5: Network Security and Monitoring

Ch6: Quality of Service

Ch7: Network Evolution

Ch8: Network Troubleshooting

Begeleiding

Zelftoetsen met feedback in het NetSpace platform

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarimondeling gesloten boek examen met laptop (zonder internettoegang)80,00Praktijkexamen: troubleshooting van een live netwerk binnen een tijdsspanne van 2u
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen met laptop (zonder internettoegang)80,00Praktijkexamen: troubleshooting van een live netwerk binnen een tijdsspanne van 2u
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie20,00De invulling van de Permanente Evaluaties worden kenbaar gemaakt tijdens de lessen en op Blackboard

Evaluatie: voorwaarden

Het exacte tijdstip en een concrete omschrijving van de test(en) die meetelt voor Permanente Evaluatie wordt kenbaar gemaakt tijdens de lessen en op Blackboard. Ongewettigde afwezigheid kan leiden tot een 0 op dit onderdeel. Bij gewettigde afwezigheid zal de test zo snel mogelijk afgenomen worden. De test kan niet ingehaald worden in tweede zittijd, er wordt geen vervangend examen voorzien.

Evaluatie: gevolgen

Ongewettigde afwezigheid tijdens de Permanente Evaluatie test(en), resulteert in een 0 op deze test

Onderwijsvormen

 • W- Werkcollege
 • W- Zelfstudie
 • O- Blended learning

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 42TIN2090 Cisco Academy: CCNA 3 EN geslaagd of gedelibereerd voor 42TIN1270 Cisco Academy: CCNA 2.