Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
22VRK1460 Blok 2.4 Gespecialiseerde toegepaste farmacologie11800/1398/1920/1/14
Studiegids

22VRK1460 Blok 2.4 Gespecialiseerde toegepaste farmacologie

11800/1398/1920/1/14
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de vroedkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Jaeken Annelies, Van Bocxstaele Veerle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Blok 1 + Blok 4

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld via Blackboard.

Gecommentarieerd geneesmiddelen repertorium (BCFI)

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
FarmacologieVerplicht€ 42,95
 • Auteur: R. Mc Fadder
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 3de editie
 • ISBN-nr: 978-90-430-3713-6
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege20,00 uren
Practicum10,00 uren

Begincompetenties

De competenties verworven via het volgen van blok 1.1a, 1.2a, 1.3a en 1.4a.

Eindcompetenties

BEROEPSATTITUDES ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Accuraatheid (nauwkeurigheid) ALG
Kritisch vermogen ALG
Verantwoordelijkheid (betrouwbaarheid, eerlijkheid, correctheid) ALG
Veiligheidsbewustzijn ALG
Redeneervermogen ALG,BG,BS
Fysiologie, zorg en begeleiding ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Fysiologie, zorg en begeleiding: Diagnosticeert, begeleidt, bewaakt en bevordert de fysiologische zwangerschap, arbeid, bevalling, kraambed, ouderschap en zorg voor het jonge kind. Promoot, ondersteunt en begeleidt borstvoeding. Voert autonoom en met volwaardig beslissingsrecht verloskundige handelingen uit en verricht de bevalling binnen de medische en wettelijke bevoegdheid van de vroedvrouw. ALG,BG,BS
Risicodetectie/risicoselectie ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Risicodetectie/risicoselectie: Detecteert binnen de beroepsdomeinen autonoom risico's en complicaties, handelt adequaat, consulteert artsen en andere zorgverleners, en verwijst tijdig door. ALG,BG,BS
Pathologie, zorg & begeleiding ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Pathologie, zorg & begeleiding: Verleent adequate zorg en begeleiding in verhoogde risicosituaties of bij complicaties, op voorschrift van en in samenwerking met artsen en andere zorgverleners, binnen het domein van de verloskunde, de reproductieve geneeskunde, de gynaecologie en de neonatologie. Verleent de noodzakelijke zorg, zo nodig autonoom. ALG,BG,BS
Psychosociale context ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Psychosociale context: Situeert de vrouw en haar omgeving in de familiale, sociale, maatschappelijke en culturele context en speelt hier gericht op in, rekening houdend met diversiteit en interculturele beleving. Herkent psychosociale crisissituaties en verwijst door naar andere artsen en andere zorgverleners. ALG,BG,BS
Ethiek en wetgeving ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Ethiek en wetgeving: Handelt op ethische verantwoorde wijze binnen de grenzen van de deontologie en wetgeving. ALG,BG,BS
Gezondheidspromotie ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Gezondheidspromotie: Werkt autonoom en in samenwerking doelgericht aan preventie en bevordert de gezondheid volgens de principes van de gezondheidspromotie. ALG,BG,BS
Samenwerking en communicatie met zorgvragers en zorgverleners ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Samenwerking en communicatie met zorgvragers en zorgverleners: Zorgt voor een optimale interdisciplinaire samenwerking en voor een aangepaste en actuele organisatie van de praktijk. Communiceert zowel mondeling als schriftelijk op een deskundige en adequate wijze aan collega’s, artsen, andere zorgverleners en een breed publiek. ALG,BG,BS
Evidenced-based zorg ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Evidence-based zorg: Verleent een op evidentie gebaseerde zorg door het integreren van nieuwe wetenschappelijke inzichten en door participatie aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. ALG,BG,BS
Kwaliteitszorg ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Kwaliteitszorg: Verleent autonoom professionele, kwalitatief hoogstaande en veilige zorg. Ontwikkelt een visie met betrekking tot het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de zorg en draagt bij tot het implementeren van innovaties. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kent de algemene farmacokinetiek en farmacodynamiek.
De student kent de interacties van de zwangerschap met medicatie en anderzijds van de invloed van medicatie op de zwangerschap.
De student kent de zelfzorg en farmacologische aanpak van belangrijke en veelvoorkomende problemen in de verloskundige praktijk.
De student kent de farmacologische aanpak bij een lacterende vrouw.
De student kent de wettelijke bevoegdheid van de vroedvrouw m.b.t. het voorschrijven van medicatie en kan deze toepassen.
De student kent de de dosis en toedieningswijze van de medicatie die de vroedvrouw mag voorschrijven.
De student heeft inzicht in de werking, bijwerkingen, mogelijke interacties, onverenigbaarheid, acties bij intoxicatie van de medicatie die de vroedvrouw mag voorschrijven en de mogelijke risico's tijdens de perinatale periode.
De student past het kader toe van goed voorschrijfgedrag: consultatie, effectief voorschrijven, voorschrijven in context en opvolging.

Leerinhouden

KB voorschrijfrecht van de vroedvrouw & aansprakelijkheid

Farmacokinetiek en dynamiek, toedieningswegen, binding eiwitten en bloed

Medicatie tijdens lactatie

Vitamines en mineralen in de zwangerschap: o.a. foliumzuur

Pijnstillers en ontstekingsremmende middelen

4 componenten van voorschrijven, met aandacht voor zelfzorg informatie

Geneesmiddelen voor:

het hart- en vaatstelsel, het gastro-intestinaalstelsel, het uro-genitaalstelsel, het ademhalingsstelsel,

het zenuwstelstel, het hormonale stelsel / Bijzondere aandacht voor contraceptie

Anafylaxie: pathofysiologie - behandeling - epipen

Modulatoren van de uteriene contractie (verdieping oxytocine, carboprost, misoprostol, gemicroniseerd progesteron)

Geneesmiddelen uitwendig gebruik : Vulvo-vaginale aandoeningen/lokale verdoving

Geneesmiddelen tegen infecties

Geneesmiddelen betreffende de immuniteit:

Diverse geneesmiddelen voor specifiek gebruik.

Casuïstiek medicatie voorschrijven in de perinatale periode door de vroedvrouw.

Medicatie opzoeken via verschillende bronnen en info interpreteren.

Begeleiding

Toetsing inzicht via casuïstiek - klassikale bespreking en zelftoetsen

Inoefenen voorschrijven van medicatie door de vroedvrouw.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
blok 4schriftelijk gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
tweede zittijdschriftelijk gesloten boek examen100,00

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid