Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32BTI3080 Commerciële technieken13298/1388/1920/1/91
Studiegids

32BTI3080 Commerciële technieken

13298/1388/1920/1/91
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Business Translation & Interpreting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Blom Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Kwartaal 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Het volledige onderwijsmateriaal is beschikbaar op Blackboard.

Contacturen

Hoorcollege21,00 uren

Eindcompetenties

Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (op niveau B2-C1 van het GERK) voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan mee de PR van de eigen organisatie verzorgen door een correcte, snelle, adequate en klantgerichte service aan te bieden.ALG,BG,BS
De student kan in NFED commerciële gesprekken (telefonisch, face-to-face,…) voeren.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan klantgericht afspraken maken aan de telefoon.
De student kan klantgericht een klachtengesprek afhandelen aan de telefoon.
De student kan klantgericht een zakelijk gesprek voeren.
De student kan in een gesprek met  klanten aangeleerde commerciële technieken toepassen.

De student komt overtuigend over in een gesprek. Daartoe behoort ook het sollicitatiegesprek.

De student kan een overtuigende commercieel gerichte presentatie/pitch geven.

Leerinhouden

De verschillende fasen in het klantengesprek+ illustraties met concrete voorbeelden en situaties.

Vanuit een concrete probleemstelling worden via rollenspelen vaardigheden aangeleerd: actief luisteren, parafraseren, herformuleren, telefonisch afspraken maken, gebruiken van diverse vraagvormen, omgaan met ontevreden klanten, niet-verbale communicatie en assertiviteit.

Uitwerken van een PR-gerichte presentatie. 

Sollicitatiegesprek: hoe verkoop ik mezelf tijdens een sollicitatiegesprek

Begeleiding

Oefeningen/rollenspelen op BB

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

De student dient aanwezig te zijn tijdens de evaluatiemomenten.  

Evaluatie: gevolgen

Als de student niet gewettigd aanwezig is bij een evaluatiemoment leidt dit tot een nulscore. Het inhalen van een evaluatiemoment door een gewettigde afwezigheid gebeurt op het einde van de lessenreeks.

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.