Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
33BTI3020 European studies13302/1388/1920/1/33
Studiegids

33BTI3020 European studies

13302/1388/1920/1/33
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • Business Translation & Interpreting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Janssen Heidi
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Documenten in Blackboard

Aanbevolen literatuur/Recommended literature: McCormick, John (7th ed. 2017) Understanding the European Union, Palgrave MacMillan

Contacturen

Hoorcollege21,00 uren

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, juridische en economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatie.ALG,BG,BS
Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (op niveau B2-C1 van het GERK) voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan corresponderen, rapporteren, informeren, vergaderen en presenteren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, rekening houdend met de multidisciplinaire, interculturele en (inter)nationale context van de stakeholders en gebruikt hierbij de gepaste ICT-tools.ALG,BG,BS

Doelstellingen

European Studies:

The student is able to discuss the common policies and problems in the EU (Agricultural policy, cultural problems, economic problems).
The student is able to explain the road toward the monetary Union, its functioning and the introduction of the Euro.
The student is able to explain the link between Belgian law and the European Union, more specifically the institutions and the decision-making of the European Union.
The student is able to summarize the history of the European Union, the different treaties and enlargements.

Leerinhouden

In dit opleidingsonderdeel komen volgende leerinhouden aan bod:

Europe, unity and diversity
The European Union, its origin and perspectives,
The history of the European Union, the different treaties and enlargements.
The Schengen-agreement,
The institutions and the decision-making of the European Union,
The euro,
Important problems in the EU: traffic-problems, language problems, cultural problems, economic problems,
common foreign and security policy.
The council of Euope and the treaty of human rights ( Treaty of Rome,1949)

Dit onderdeel wordt gedoceerd in het Engels

Begeleiding

Feedback tijdens lesactiviteiten.
De lector kan taaladvies verlenen indien gewenst

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarigroepsopdracht met individuele beoordeling25,00
januarischriftelijk gesloten boek examen75,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

Deelnemen aan alle lesactiviteiten, inclusief bezoek aan het Europees Parlement is verplicht. Een geldig attest is vereist voor elke afwezigheid.

Class attendance is mandatory, visit to the European Parliament included. Every absence is to be accounted for.

Evaluatie: gevolgen

Bij gewettigde afwezigheid: vervangopdracht in overleg met de lector.
Bij ongewettigde afwezigheid: nulscore voor betreffend onderdeel.

In case of excused absence: alternative assignment in consultation with lecturer.

In case of non-excused absence: zero grade for the part in question.

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.