Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
33BTI3050 Engels 313305/1388/1920/1/38
Studiegids

33BTI3050 Engels 3

13305/1388/1920/1/38
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Business Translation & Interpreting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Pouliakis Vaja
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard en http://ace.pxl.be

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
English 3BTIVerplicht
 • Auteur: S. Schoefs
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Code: 31141
 • Pagina's: 91
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Begincompetenties

De student kan communiceren op niveau B1 van het Europees Referentiekader.

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, juridische en economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatie.ALG,BG,BS
Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (op niveau B2-C1 van het GERK) voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan corresponderen, rapporteren, informeren, vergaderen en presenteren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, rekening houdend met de multidisciplinaire, interculturele en (inter)nationale context van de stakeholders en gebruikt hierbij de gepaste ICT-tools.ALG,BG,BS
De student kan mee de PR van de eigen organisatie verzorgen door een correcte, snelle, adequate en klantgerichte service aan te bieden.ALG,BG,BS
De student kan in NFED commerciële gesprekken (telefonisch, face-to-face,…) voeren.ALG,BG,BS
De student kan in NFED informatieve en commerciële teksten redigeren en controleren.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners advies verlenen over correct taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners creatieve oplossingen aanreiken ivm taal- en formuleringsproblemen in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de actuele ICT-toepassingen en de hedendaagse buroticamiddelen op een deskundige manier toepassen in het kader van een opdracht/project.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Spreken
De student kan commerciële gesprekken voeren in het Engels. De student kan commerciële termen en uitdrukkingen benoemen, herkennen, construeren en reproduceren a.h.v. woordenboek, internet, Blackboard en ACE. (niveau B2/C1)

Lezen
De student kan als meertalige communicator authentieke informatieve en commerciële teksten in het Engels begrijpen, kan afleiden, samenvatten, argumenteren, logische conclusies trekken. Dit kan de student zowel individueel als in teamverband of op het mondeling examen. De student kan de informatie uit deze teksten reproduceren als informatiebeheerder, bv. elektronisch via het discussion board op Blackboard. (niveau B2/C1)
Luisteren
De student kan zakelijke actualiteitenprogramma’s in het Engels gedetailleerd begrijpen. De student kan een langere presentatie van een team van medestudenten volgen. (niveau B2/C1)
ICT-Vaardigheden
De student kan de modernste ICT-middelen raadplegen, gebruiken en toepassen. Hij kan de taalkundige informatie begrijpen, inoefenen en verwerken via Blackboard, discussion board, internet... Hij kan powerpoint gebruiken en vorm geven, ACE aanwenden…
Schrijven
De student kan zakelijke informatie uit verschillende bronnen in het Engels samenvatten en evalueren. Hij kan een samenhangende en goed gestructureerde synthese (essay) schrijven over een algemeen zakelijk opgelegd onderwerp. (niveau B2/C1)

De student kan correcte en efficiënte zakelijke brieven en mails opstellen in het Engels.

Leerinhouden

De mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden worden verder uitgediept en ingeoefend aan de hand van taalmateriaal uit de bedrijfswereld en de actualiteit (o.m. via Blackboard en internet).

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen
Monitoraat op aanvraag
Oefenpakketten via http://ace.pxl.be

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarimondeling gesloten boek examen50,00
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen50,00
aug/septschriftelijk gesloten boek examen50,00

Evaluatie: voorwaarden

Deelname aan alle tussentijdse toetsmomenten is verplicht. (Zie OER)

De student moet alle taken tijdig uitvoeren.

De concrete planning staat op Blackboard.

De student is verplicht om alle communicatie zelf op te volgen in Blackboard en/of per mail.
Evaluatie: gevolgen

Het niet uitvoeren van taken of het niet maken van testen ten gevolge van een ongewettigde afwezigheid zal leiden tot een nul op de betreffende taak / test.

Het bijmaken van testen / taken ten gevolge van een gewettigde afwezigheid gebeurt tijdens de laatste week van het semester én op vertoon van een geldig attest (in EPOS registreren) binnen de vijf kalenderdagen. Indien hij/zij tevens afwezig is tijdens het inhaalmoment, leidt dit tot een nulscore. 

De student neemt zelf het initiatief om contact op te nemen met de lector om de test/taak bij te maken. Zoniet, leidt dit automatisch tot een nulscore. 

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Presentatie
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor 32BTI3030 Engels 2 EN eerder ingeschreven voor 32BTI3060 Seminarie Engels: vertalen/tolken.