Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
33BTI3060 Duits 313306/1388/1920/1/72
Studiegids

33BTI3060 Duits 3

13306/1388/1920/1/72
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Business Translation & Interpreting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Panowitsch Doris
Onderwijstalen: Duits
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullende ACE-oefeningen plus teksten en oefeningen via Blackboard vullen aan.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Duits 3 : Ubersetzen & Dolmetschen - 3 BTIVerplicht
 • Auteur: D. Panowitsch
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Handboek
DaF im Unternehmen B1/B2Verplicht€ 38,90
 • Auteur: I. Sander
 • Uitgever: Intertaal
 • Editie: 2017
 • ISBN-nr: 978-94-629-3181-7
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Thematische Woordenschat DuitsVerplicht€ 36,80
 • Auteur: G. Forst
 • Uitgever: Intertaal
 • Editie: editie
 • ISBN-nr: 978-94-603-0417-0
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Begincompetenties

De student kan communiceren op niveau B1 van het Europees Referentiekader

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, juridische en economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatie.ALG,BG,BS
Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (op niveau B2-C1 van het GERK) voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan corresponderen, rapporteren, informeren, vergaderen en presenteren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, rekening houdend met de multidisciplinaire, interculturele en (inter)nationale context van de stakeholders en gebruikt hierbij de gepaste ICT-tools.ALG,BG,BS
De student kan mee de PR van de eigen organisatie verzorgen door een correcte, snelle, adequate en klantgerichte service aan te bieden.ALG,BG,BS
De student kan in NFED commerciële gesprekken (telefonisch, face-to-face,…) voeren.ALG,BG,BS
De student kan in NFED informatieve en commerciële teksten redigeren en controleren.ALG,BG,BS
De student kan van en naar NFED vertalen en tolken binnen een juridische en economische context.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners advies verlenen over correct taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Spreken
De student kan commerciële gesprekken voeren. De student kan commerciële termen en uitdrukkingen benoemen, herkennen, construeren en reproduceren a.h.v. woordenboek, internet, blackboard en ACE. (niveau B2-C1)
Lezen
De student kan (als meertalige communicator) authentieke informatieve, beroepsgerichte en commerciële teksten in de vreemde taal begrijpen, samenvatten, argumenteren, logische conclusies trekken. Dit kan de student zowel individueel als in teamverband (of op het mondeling examen). (De student kan de informatie uit deze teksten herformuleren, presenteren (als informatiebeheerder, bv. elektronisch via het discussion board op blackboard)). (niveau B2-C1)
Luisteren
De student kan zakelijke actualiteitsprogramma's gedetailleerd begrijpen. De student kan een langere presentatie van een team medestudenten volgen. Hij kan in face-to-facegesprekken informatie op het eigen terrein begrijpen. (niveau B2-C1)
Schrijven
De student kan zakelijke informatie uit verschillende bronnen samenvatten en evalueren. Hij kan een samenhangende en goed gestructureerde synthese schrijven over een algemeen, een zakelijk of een beroepsgericht opgelegd onderwerp. De student kan op een genuanceerde en beargumenteerde wijze zijn mening weergeven. (niveau B2-C1)

Leerinhouden

Schriftelijke en mondelinge inoefening van actueel taalmateriaal uit de economische, commerciële en politieke wereld, geïntegreerde schrijfoefeningen (syntheses, commentaren), voorbereiding en presentatie van een persoonlijk bedrijfsgericht thema, o.a. individuele presentatie van een Duitse onderneming, groepspresentatie rond een actueel sociaal, cultureel of politiek thema over Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland, persoonlijke lectuur.
Het nagestreefde niveau van deze cursus is B2-C1 van het GRK (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen).

Begeleiding

Oefenpaketten op Blackboard en Ace.
Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie50,00
januarimondeling gesloten boek examen50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen50,00
aug/septmondeling gesloten boek examen50,00

Evaluatie: voorwaarden

De student moet deelnemen aan de testen. (Zie OER)

De student moet alle taken tijdig uitvoeren.

De concrete planning staat op BB.

De student is verplicht om alle communicatie zelf op te volgen in BB en/of per mail.

Evaluatie: gevolgen

Het niet uitvoeren van taken of het niet maken van testen ten gevolge van een ongewettigde afwezigheid zal leiden tot een 0 op de betreffende taak / test.
Het bijmaken van testen / taken ten gevolge van een gewettigde afwezigheid gebeurt tijdens de laatste week van het semester en op vertoon van een geldig attest (in Epos registreren) binnen de vijf dagen (zie onderwijs-examen reglement)

De student neemt zelf het initiatief om contact op te nemen met de lector voor het bijmaken van zijn/haar test.

Indien de student geen initiatief neemt om aan het voorziene inhaalmoment te mogen deelnemen, krijgt hij/zij een 0 op dit onderdeel.

Indien de student afwezig is op het inhaalmoment krijgt hij/zij een 0 op dit onderdeel

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Groepsopdracht
 • W- Leergesprek
 • W- Zelfstudie
 • W- Discussie
 • W- Paper
 • W- Presentatie

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor 32BTI3040 Duits 2 EN eerder ingeschreven voor 32BTI3070 Seminarie Duits: vertalen/tolken.