Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31BNL3020 Bedrijfsadministratie13315/1388/1920/1/87
Studiegids

31BNL3020 Bedrijfsadministratie

13315/1388/1920/1/87
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Remels Brigitte
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Kwartaal 2 + Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

 Bijkomende cursus op BB.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Bedrijfsadministratie : Deel 1 BLENDVerplicht€ 26,85
 • Uitgever: de boeck
 • Editie: BLEND
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Bedrijfsadministratie : Deel 2 BLENDVerplicht€ 26,71
 • Uitgever: de boeck
 • Editie: BLEND
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege64,00 uren

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, juridische en economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan autonoom en systematisch informatie beheren in economische, administratieve en juridische werkterreinen. Deze informatie moet snel en efficiënt toegankelijk zijn voor de personen die erover mogen beschikken.ALG,BG,BS
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren, coderen en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatie.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan boekhoudkundige ondersteuning geven en het management hierover adviseren.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de verschillende documenten bij de creatie en het uitvoeren van een verkoopsovereenkomst onderscheiden.
De student kan de belangrijkste  betalings- en inningstechnieken onderscheiden.
De student kan facturen en creditnota's berekenen en opstellen.
De student kan de belangrijkste boekhoudkundige documenten onderscheiden en boeken.
De student kan de techniek van dubbel boekhouden en de principes van dubbel boekhouden toepassen.
De student kan een balans en een resultatenrekening opstellen.
De student kan boekhoudkundige informatie begrijpen.
De student heeft inzicht in de financiële rapportering.

De student verwerft inzicht in verzekeringen.

Leerinhouden

Ontstaan van geldstromen in een bedrijfsorganisatie.
Documentenstroom in een bedrijfsorganisatie.
Opstellen van een factuur.
Betaalmiddelen.
Algemene principes inzake boekhouden.
De boekhoudkundige aspecten van aankoop-en verkoopverrichtingen, financiële verrichtingen en BTW.
Personeelskosten.
Studie van de activa en passiva.
Eindejaarsverrichtingen.
Het opstellen en interpreteren van een jaarrekening.
Beleidsinstrumenten.

Inleiding in verzekeringen.
Begeleiding

oefenpakketten op  Blackboard
feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.