Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31BNL3050 Office software 113318/1388/1920/1/92
Studiegids

31BNL3050 Office software 1

13318/1388/1920/1/92
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Paredis Lotte, Vanspauwen Bernadette
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Op Blackboard:
Uitleg en oefeningen van de geplande programma's
Snelheidsoefeningen in 4 talen

Software (onder windows)
:
Word 2016 (Office 365)
OneNote 2016 (Office 365)
Outlook 2016 (Office 365)
Publisher 2016 (Office 365)

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
MS Word 2019Verplicht€ 22,90
 • Auteur: E. Van den Broeck - E. Cuypers
 • Uitgever: de boeck
 • Editie: 1ste editie
 • ISBN-nr: 978-90-306-9352-9
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege52,00 uren

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, juridische en economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan gebruik maken van de meest geschikte ICT-tools om informatie te beheren.ALG,BG,BS
Organisator/coordinator: De student kan het secretariaat organiseren en beheren, waardoor een goede, ordelijke en correcte administratieve omkadering opgezet wordt, zodat alle activiteiten van de manager(s) op een vlotte manier kunnen verlopen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de agenda(‘s) van het management beheren en sturen.ALG,BG,BS
De student kan het secretariaatsteam aansturen en coördineren.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de actuele ICT-toepassingen en de hedendaagse buroticamiddelen op een deskundige manier toepassen in het kader van een opdracht/project/ evenement. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan verschillende soorten publicaties aanmaken in MS Publisher, hetzij door gebruik te maken van standaardprofielen, hetzij door zelf nieuwe lay-outs aan te maken.

De student kan teksten en brieven opmaken in MS Word en OneNote en dit volgens de BIN-normen.

De student kan zelfstandig nieuwe versies van gekende informaticaprogramma's bestuderen en gebruiken.

De student kan een elektronische agenda in Outlook invullen, beheren, delen met collega's en uitnodigingen voor vergaderingen versturen. 

De student kan vlot een tekst in de Nederlandse, de Franse, de Engelse en de Duitse taal typen, met een minimum van 30 correcte woorden per minuut.

De student kan gegevens structureren in mappen zodat het bruikbare informatie wordt voor derden.

De student kan delen van het configuratiescherm, die nodig zijn in een officeomgeving, instellen.

Leerinhouden

Windows laatste versie
- Verkenner
- Configuratiescherm

Gebruik van Office 365:

Word (meest recente versie)
In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan alineaopmaak, paginanummering, gebruik van stijlen en sneltoetsen, instellen van randen, voetnoten, kop- en voetteksten, sectieeinden. Tabellen, kolommen, en figuren worden uitvoerig behandeld. Bijzondere aandacht gaat tevens uit naar de grafische mogelijkheden van Word. Instellen van watermerken, ontwerpen en wijzigen van sjablonen, genereren van inhoudsopgaven en indexen, aanmaken van standaardbrieven en formulieren, gebruik maken van mailmerge, behoren eveneens tot de te kennen leerstof.

Publisher (meest recente versie)
Met Publisher worden verschillende publicaties aangemaakt, hetzij gebruikmakende van standaardprofielen, hetzij door nieuwe layouts.

OneNote (meest recente versie)
Met dit programma moet men notities kunnen nemen en doorsturen.

Outlook (meest recente versie)
- Mail via Outlook kunnen beheren
- Adresboek aanmaken, wijzigen en gebruiken in Outlook
- Contactpersonen en groepen kunnen toevoegen
- Agenda correct gebruiken voor afspraken en vergaderingen

Snelheid:
- Snelheidsoefeningen in 4 talen

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen tijdens de lessen van dit OLOD en feedback na het examen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeschriftelijk gesloten boek laptop (met internettoegang)20,00Evaluatie in semester 1
(Outlook, OneNote)
junischriftelijk gesloten boek laptop (zonder internettoegang)60,00Word
januarischriftelijk gesloten boek laptop (zonder internettoegang)10,00Publisher
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek laptop (zonder internettoegang)90,00Publisher, Word, Outlook, OneNote (geen snelheidstesten)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeschriftelijk gesloten boek laptop (zonder internettoegang)10,00Evaluatie in semester 1
(Snelheidstesten in 4 talen)

Evaluatie: voorwaarden

De student dient elke afwezigheid tijdens de testen (buiten de examenperiode) te wettigen met een geldig attest. Dit attest moet ingeleverd worden volgens de modaliteiten bepaald in het examenreglement.

Evaluatie: gevolgen

In geval van gewettigde afwezigheid tijdens de testen buiten de examenperiode (in semester 1), is er slechts één inhaalmoment voorzien. (na overleg met de lector en dit kan alleen tijdens de contacturen gedurende semester1)

In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens deze testen, komt de student niet in aanmerking voor een cijfer op de betreffende test en wordt er ook geen inhaalmoment voorzien. De student behaalt dan automatisch een nul voor deze test.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.