Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31BNL3060 Bedrijfsmanagement13319/1388/1920/1/29
Studiegids

31BNL3060 Bedrijfsmanagement

13319/1388/1920/1/29
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Remels Brigitte
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Kwartaal 1

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Management en organisatie met mylabVerplicht€ 56,95
 • Auteur: F. Rorink
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: tweede editie
 • ISBN-nr: 978-90-430-3643-6
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege21,00 uren

Eindcompetenties

Organisator/coordinator: De student kan het secretariaat organiseren en beheren, waardoor een goede, ordelijke en correcte administratieve omkadering opgezet wordt, zodat alle activiteiten van de manager(s) op een vlotte manier kunnen verlopen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zich inwerken in het beleid van het management en kan samen met het management het beleid optimaliseren.ALG,BG,BS
De student kan het secretariaatsteam aansturen en coördineren.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan een onderscheid maken tussen een organisatie, een bedrijf en een onderneming en de begrippen management, organiseren en manager definiëren.

De student kan belangrijke klassieke theorieën van de organisatiekunde beschrijven en kent de betekenis van moderne organisatietheorieën.

De student kan de fasen in het proces van strategisch management analyseren.

De student kan het beleid van een organisatie analyseren en de verschillende leiderschapsstijlen begrjpen.

De student kan de organisatie van een bedrijf analyseren.

Leerinhouden

In dit opleidingsonderdeel komen volgende leerinhouden en/of leeractiviteiten aan bod :

1. Introductie van Management en Organisatie

2. Strategie

3. Management : taken

4. Management : leidinggeven en besluitvorming

5. Structuur : organisatie-indeling

6. Structuur : taakverdeling en samenwerking

7. Cultuur


De studenten zoeken en bespreken ook artikels uit tijdschriften of kranten of online die te maken hebben met de leerstof.


Begeleiding

Oefenpakketten en zelftoetsen in My Lab (digitale leeromgeving van het handboek)

feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Novemberschriftelijk gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Individuele opdracht
 • O- Vakdisciplinair onderwijs

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.