Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32BNL3070 Office software 213333/1388/1920/1/20
Studiegids

32BNL3070 Office software 2

13333/1388/1920/1/20
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Geris Erna, Paredis Lotte, Vanspauwen Bernadette
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Blackboard waarbinnen les- en oefenmateriaal wordt aangeboden.

Briefschikking: de BIN-normen
Snelheidsoefeningen in 4 talen

MS Excel onder Windows

E4Progress voor de zelfstudie en de voorbereidingen MS excel.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Andere
Token E4 Progress software - ExcelVerplicht€ 21,00
 • Auteur: M. de Pooter - S. De Smedt
 • Uitgever: Nikos bv
 • Editie: 0365
 • ISBN-nr: 998-00-000-5895-3
 • Medium: Software
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege76,00 uren

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, juridische en economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan gebruik maken van de meest geschikte ICT-tools om informatie te beheren.ALG,BG,BS
Organisator/coordinator: De student kan het secretariaat organiseren en beheren, waardoor een goede, ordelijke en correcte administratieve omkadering opgezet wordt, zodat alle activiteiten van de manager(s) op een vlotte manier kunnen verlopen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan het management op administratief vlak logistiek ondersteunen rekening houdend met duurzaamheid.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de actuele ICT-toepassingen en de hedendaagse buroticamiddelen op een deskundige manier toepassen in het kader van een opdracht/project/ evenement. ALG,BG,BS

Doelstellingen

Snelheidsoefeningen/Briefschikking
De student kan vlot een tekst in de Nederlandse, de Franse, de Engelse en de Duitse taal typen, met een minimum van 35 woorden per minuut.
De student kan rapporten en brieven uitwerken volgens de BIN-normen. 

Excel onder Windows (laatste versie)
De student kan de lay-out van Exceldocumenten aanpassen om de leesbaarheid van gegevens te optimaliseren.
De student kan een doordachte keuze maken wanneer een tekstfunctie, een logische-, een zoek-, wiskundige -, tekstbewerking, financiële functie of een datumfunctie aangemaakt moet worden om deze vervolgens zinvol en nauwkeurig te gebruiken binnen MS Excel.
De student kan uit zoektabellen in Excel de gevraagde informatie halen gebruikmakende van het gepaste excelinstrument.
De student kan een mailing uitvoeren vertrekkende vanuit MS Excel al dan niet gebruikmakende van een filter. 
De student kan Excel gebruiken om cijfergegevens op een grafische manier voor te stellen in een grafiek of in een draaitabel/draaigrafiek.
De student kan Power BI gebruiken om dashboards te creëren en visualisaties aan te maken.

Leerinhouden

Snelheidsoefeningen in de 4 talen/Briefschikking:
Teksten in de 4 talen correct en vlot verwerken en BIN-normen bij briefschikking. 

MS Excel onder Windows (laatste versie):
- absolute en relatieve celadressering
- werken met functies: enkele voorbeelden: min, max, gemiddelde, vert.zoeken, horiz.zoeken, aantal, aantalarg, als, als(en(...)),als(of(..)), afronding, fin. functies, tekstfuncties, enz ... 
- opmaak van cellen en werkbladen
- voorwaardelijke opmaak en gegevens valideren
- gebruik van datumfuncties
- aanmaken en afdrukken van grafieken
- draaitabellen en draaigrafieken
- sorteren en filteren in tabellen
- mailmerge in combinatie met filters
- Power-BI: gegevensmodel, visualisaties en dashboards

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen tijdens de lessen van dit OLOD.
Feedback bij gebruik van E4Progress.
Feedback na de examens.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)40,00Onderdeel Power BI
junischriftelijk gesloten boek laptop (zonder internettoegang)55,00Briefschikking + Excel
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek laptop (zonder internettoegang)55,00Briefschikking, Excel (geen snelheidstesten)
aug/septschriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)40,00Onderdeel Power BI
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeschriftelijk gesloten boek laptop (zonder internettoegang)5,00Evaluatie tijdens de contacturen (resultaat in januari)
(Snelheidstesten in 4 talen)

Evaluatie: voorwaarden

 • Afwezigheid op de evaluatiemomenten moet gewettigd zijn. De departementale richtlijnen i.v.m. registreren van afwezigheden door de studenten moeten strikt nagevolgd worden.
 • Bij wettige afwezigheid van een PE-evaluatiemoment krijgt de student(e) één nieuwe kans. Het inhaalmoment wordt met de (praktijk)lector afgesproken. Dit kan alleen tijdens de contacturen van dit OLOD.

Evaluatie: gevolgen

In geval van gewettigde afwezigheid tijdens de testen Snelheidsoefeningen, wordt met de (praktijk)lector 1 inhaalmoment afgesproken. Dit kan enkel tijdens de contacturen voor dit OLOD in het eerste kwartaal.

In geval van ongewettigde afwezigheid tijdens de testen Snelheidsoefeningen, komt de student niet in aanmerking voor een cijfer voor de betreffende test en wordt er geen inhaalmoment voorzien. De student krijgt dan automatisch een nul voor deze test.


Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Zelfstudie
 • O- Blended learning

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor 31BNL3050 Office software 1.