Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
33BNL3010 Integratie office en webdesign13339/1388/1920/1/30
Studiegids

33BNL3010 Integratie office en webdesign

13339/1388/1920/1/30
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Geris Erna, Vanaken Ziggy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Blackboard waarbinnen les- en oefenmateriaal wordt aangeboden.
Software: MS Office onder Windows (laatste versie).
Software: een open source programma.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Andere
Token E4 Progress software - ExcelVerplicht€ 21,00
 • Auteur: M. de Pooter - S. De Smedt
 • Uitgever: Nikos bv
 • Editie: 0365
 • ISBN-nr: 998-00-000-5895-3
 • Medium: Software
 • Te koop via de verkoopdienst
 • Opmerking: Wanneer je in TS2 E4Progress aangekocht hebt, moet je dit niet meer doen.

Contacturen

Hoorcollege35,00 uren

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, juridische en economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan gebruik maken van de meest geschikte ICT-tools om informatie te beheren.ALG,BG,BS
De student kan een NFED-talige website beheren en promoten.ALG,BG,BS
Organisator/coordinator: De student kan het secretariaat organiseren en beheren, waardoor een goede, ordelijke en correcte administratieve omkadering opgezet wordt, zodat alle activiteiten van de manager(s) op een vlotte manier kunnen verlopen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan het management op administratief vlak logistiek ondersteunen rekening houdend met duurzaamheid.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de actuele ICT-toepassingen en de hedendaagse buroticamiddelen op een deskundige manier toepassen in het kader van een opdracht/project/ evenement. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan voor een opdracht de juiste MS Office-pakketten selecteren en deze software gebruiken om de opdracht tot een goed einde te brengen.
De student kan informatie dynamisch en statisch overbrengen van een MS Office-pakket naar een ander MS Office-pakket.
De student kan voor een bestaande geïntegreerde opdracht gegevens exporteren, importeren en/of koppelen tussen de verschillende MS Office pakketten.
De student kan een eenvoudige website/blog aanmaken en wijzigen.

Leerinhouden

Werken met al dan niet geïntegreerde oefeningen binnen MS Office.
Met een open source programma worden de elementaire elementen van webdesign/blog aangeleerd.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen tijdens de lessen van dit OLOD.
Feedback bij gebruik van E4Progress.
Feedback na het examen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)90,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk open boek laptop (zonder internettoegang)90,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeindividuele opdracht10,00Website/blog

Evaluatie: voorwaarden

De deadline voor het inleveren van de website/blog moet gerespecteerd worden. Deze deadline wordt kenbaar gemaakt in de blackboardcursus.

Evaluatie: gevolgen

Bij het niet-naleven van de deadline van de individuele opdracht bekomt de student een nul voor deze opdracht.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor 32BNL3070 Office software 2.