Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
33BNL4040 Sociale wetgeving en HRM13350/1388/1920/1/16
Studiegids

33BNL4040 Sociale wetgeving en HRM

13350/1388/1920/1/16
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Business and languages Xlarge binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Poets Janne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Kwartaal 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard

Contacturen

Hoorcollege21,00 uren

Begincompetenties

Geen begincompetenties vereist.

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, juridische en economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan autonoom en systematisch informatie beheren in economische, administratieve en juridische werkterreinen. Deze informatie moet snel en efficiƫnt toegankelijk zijn voor de personen die erover mogen beschikken.ALG,BG,BS
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren, coderen en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatie.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan juridische ondersteuning geven en de interne en externe stakeholders hierover adviseren.ALG,BG,BS
De student kan personeelsgerelateerde ondersteuning geven en het management hierover adviseren.ALG,BG,BS
De student kan een complex praktijkprobleem oplossen door relevante gegevens te verzamelen. Hiervoor kan hij methodes en hulpmiddelen selecteren en innovatief gebruikenALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan juridische ondersteuning geven en de interne en externe stakeholders hierover adviseren

De student kan personeelsgerelateerde ondersteuning geven en het management hierover adviseren

De student kent de belangrijkste begrippen uit het sociaal recht

De student kan relevante wetgeving opzoeken

De student kan eenvoudige adviezen op het vlak van sociaal recht verstrekken

De student kan autonoom en systematisch informatie beheren in het juridische werkterrein

De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren, coderen en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatie

Leerinhouden

1. Inleiding: overzicht van het terrein van de sociale wetgeving.

2. Arbeidsrecht:
- collectief arbeidsrecht
- individueel arbeidsrecht
- arbeidsreglementering

3. Sociale zekerheid
- kenmerken van de Belgische sociale zekerheid
- werking, financiering en structuur van de Belgische sociale zekerheid
- overzicht van de voornaamste sectoren en uitkeringen van de Belgische sociale zekerheid

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk open boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk open boek examen100,00

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Casemethode

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.