Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
33BNL4050 Copywriting13351/1388/1920/1/50
Studiegids

33BNL4050 Copywriting

13351/1388/1920/1/50
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Business and languages Xlarge binnen Business & Languages
  • Eventmanagement binnen Business & Languages
  • Human Resources (HR) binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Vos Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Alle studiemateriaal wordt op Blackboard aangeboden.

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Eindcompetenties

De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creëren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, juridische en economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan een NFED-talige website beheren en promoten.ALG,BG,BS
Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan corresponderen, rapporteren, informeren, vergaderen en presenteren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, rekening houdend met de multidisciplinaire, interculturele en (inter)nationale context van de stakeholders en gebruikt hierbij de gepaste ICT-tools.ALG,BG,BS
De student kan mee de PR van de eigen organisatie verzorgen door een correcte, snelle, adequate en klantgerichte service aan te bieden.ALG,BG,BS
De student kan in NFED informatieve en commerciële teksten redigeren en controleren.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners advies verlenen over correct taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED. ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan actief een eigen bijdrage leveren tot de kwaliteitszorg van het bedrijf/organisatie of de organisatie door de effectiviteit en de efficiëntie van eigen werkzaamheden vorm te geven, te controleren, bij te sturen en zo zelf tot nieuwe inzichten en procedures te komen.ALG,BG,BS
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan schriftelijk efficiënt en creatief communiceren volgens de correcte spelling- , spraakkunst- en stilistische regels . Dit op niveau C1 van het ERK.

De student kan schriftelijk efficiënt en creatief communiceren in functie van doelgroep en doel. De student kan daarbij de nudgingtechniek hanteren.

De student kan slagzinnen, koppen en subkoppen bedenken.

De student kan een slechtnieuwsboodschap schrijven (beantwoorden van een klacht op een klantvriendelijke manier)

De student kan een wervende tekst schrijven (verkoopbrief,antwoordkaart en folder).

De student kan een vacature opstellen ( employer branding).

De student kan een persbericht schrijven.

Leerinhouden

1. Schrijven/formuleren
Taaltips - faaltips - inhoud - stijl - doelgroep - slagzinnen/koppen - wervend schrijven-schrijven voor SEO

2. Teksttypes
1. Mailings (verkoopbrief, antwoordkaart, folder)
2. Vacature 
3. Persbericht
4. Slechtnieuwsboodschappen  


Begeleiding

Feecback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

Studenten die niet in de les aanwezig zijn, maken de schrijfopdracht individueel. Studenten die niet actief deelnemen aan duo-opdrachten, krijgen een nulscore.

Evaluatie: gevolgen

Het niet-afgeven van een taak of het laattijdig afgeven van een taak leidt automatisch tot een nulscore.
Enkel wanneer de student gewettigd afwezig is, kan hij/zij een taak inhalen. De student dient in dat geval een origineel doktersattest af te geven en dit uiterlijk binnen de 4 werkdagen na de datum van afwezigheid. Dit attest werd op de dag van de afwezigheid door de arts getekend en gestempeld. Dixitattesten worden niet aanvaard (cfr. examenreglement). De student neemt zelf contact op met de lector om een inhaalmoment af te spreken. Studenten die niet actief deelnemen aan groepswerken krijgen een nulscore.

Onderwijsvormen

 • W- Begeleidingssessie
 • W- Practicum
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.