Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31HMA3050 Inleiding in de psychologie13374/1388/1920/1/56
Studiegids

31HMA3050 Inleiding in de psychologie

13374/1388/1920/1/56
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Braeken Marijke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Kwartaal 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Het studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Handboek "Psychologie. Inleiding voor de professionele bachelor - Luc De Man, Els Ockerman, Ginette Janssens"

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Begincompetenties

/

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, en medisch-economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren, coderen en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatieALG,BG,BS
Meertalig communicator: De student kan de interne en externe (medische) communicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan in NFE medisch-commerciële gesprekken (telefonisch, face-to-face,…) voeren.ALG,BG,BS
De student kan patiënten ontvangen en opvallende observaties rapporteren aan de behandelende zorgverlener.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan op een eenduidige en correcte manier psychologische begrippen, theorieën en fenomenen (zoals waarneming, leerprocessen, emoties, motivatie, persoonlijkheid, ...) benoemen, herkennen en toepassen.

De student kan (moeilijke) situaties die voorkomen in de praktijk verklaren met behulp van de psychologische begrippen en theorieën.

De student kan de psychologische kennis situeren in een cross-culturele context.

De student kan voor een gegeven taak de nodige informatie opzoeken, raadplegen en rapporteren.

Leerinhouden

Een algemene inleiding tot de psychologie met o.a. de thema's waarneming - geheugen - leren - emoties - motivatie - persoonlijkheid - ontwikkeling - communicatie.
Enkele leerstofonderdelen staan in het licht van de omgang met andere personen in het algemeen of meer specifiek met patiënten.

Begeleiding

Voorbeeldexamen op BB.
Voorbeeldexamenvragen in de lessen
Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Novemberschriftelijk gesloten boek examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Discussie
 • W- Klasgesprek

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.