Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12EKL3010 CAD14007/1380/1920/1/03
Studiegids

12EKL3010 CAD

14007/1380/1920/1/03
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • klimatisering
  Opleidingseenheid:
  • Technicus
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Stouten Ilona
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Software
AutodeskREVIT en StabiCAD.

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Handleiding StabiCAD for REVIT - W-installaties.

Contacturen

Begeleide kennisverwerving42,00 uren
Zelfstudie60,00 uren

Begincompetenties

Het is aan te raden dat de student het opleidingsonderdeel 'Mechanisch tekenen' in het eerste jaar gevolgd heeft of de competenties van dit opleidingsonderdeel in het verleden verworven heeft.

Eindcompetenties

Ontwerper - problem solver ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM maakt op een gestructureerde manier ontwerpen in het kader van een elektromechanisch project, kritisch gebruik makend van diverse bronnen.ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM communiceert doeltreffend over elektromechanische producten en ontwerpen in een internationale context, in het Nederlands, met een open geest voor interculturele en internationale uitdagingen.ALG,BG,BS

Doelstellingen

- De student kan een basisstructuur maken voor het modelleren en ontwerpen van W-installaties in een bouwkundig model (BIM).
- De student kan W-installaties modelleren en ontwerpen in een bouwkundig model (BIM).
- De student kan zijn ontwerpen aan de hand van een presentatie duidelijk voorstellen.

Leerinhouden

Binnen dit opleidingsonderdeel leert de student W-installaties te ontwerpen en modelleren in een bouwkundig model (BIM).

Hiervoor worden de softwarepakketten REVIT en StabiCAD gebruikt.

Zo leert de student op een structurele manier, vertrekkende van een architecturaal 3D-model, volgende installatie te ontwerpen:

- ventilatiesysteem

- koelinstallatie

- centrale verwarming

- riolering

- technische ruimte

Aan de hand van een presentatie legt de student zijn ontwerpen uit.

Begeleiding

Feedforward en feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie80,00
junipresentatie20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividueel project80,00
aug/septpresentatie20,00

Evaluatie: voorwaarden

AFWEZIGHEID:
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens, evaluatiemomenten en onderwijsactiviteiten met verplichte aanwezigheid.
De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit. Een student die afwezig is op een examen, een evaluatiemoment of op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid moet zijn afwezigheid wettigen conform met het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De onderwijsactiviteiten of evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via blackboard).
Inleveren van documenten:
Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.

Evaluatie: gevolgen

Afwezigheid bij verplichte leeractiviteiten:
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
In geval van niet of laattijdig inleveren van een opdracht, ontvangt de student een nul voor dit onderdeel.
Een student die meer dan 2 keer ongewettigd afwezig is voor een verplichte leeractiviteit kan niet meer slagen op dit opleidingsonderdeel.
Een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), kan door de lector geweigerd worden voor de leeractiviteit. Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.
Inleveren van documenten:
Documenten die na de deadline of via andere dan de oplegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren (bv. naamgeving, format,…), worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.

Onderwijsvormen

 • W- Zelfstudie
  Extra informatie: De beschikbare software stelt de student in staat om ook buiten de onderwijsinstelling aan bepaalde oefeningen te werken. Dit wordt ten zeerste aangeraden voor het succesvol beƫindigen van het opleidingsonderdeel.
 • W- Begeleidingssessie
  Extra informatie: De student leert via de begeleidingssessie hoe je W-installaties kan modelleren en ontwerpen in een bouwkundig model (BIM).
 • W- Presentatie
  Extra informatie: De student kan zijn ontwerpen aan de hand van een presentatie duidelijk voorstellen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.