Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
43AON010 Programming Expert14154/1392/1920/1/67
Studiegids

43AON010 Programming Expert

14154/1392/1920/1/67
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de toegepaste informatica, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Keuze TS3 Full-stack development binnen applicatie-ontwikkeling
  Opleidingseenheid:
  • Application Development
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Hermans Kris, Schuyten Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Software
Plural SightVerplicht
 • Medium: Software
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Werkcollege28,00 uren
Zelfstudie56,00 uren

Eindcompetenties

#KWALITEITSVOL, METHODISCH, PROFESSIONEEL EN REFLECTIEF HANDELEN ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student volgt actief en met empassie de evoluties binnen de IT-sector en speelt hierop in. #kwaliteitsvol, methodisch, professioneel en reflectief handelen ALG,BG,BS
#ONDERZOEKEND HANDELEN ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student onderzoekt en evalueert kritisch bestaande en innovatieve IT-oplossingen. #onderzoekend handelen ALG,BG,BS
#COMMUNICEREN ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student communiceert in het Nederlands en het Engels, mondeling en schriftelijk, aangepast aan doelpubliek. #communiceren ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de meest recente toevoegingen aan de syntax van een programmeertaal herkennen en gebruiken binnen zijn eigen programma's;
De student kan de belangrijkste onderdelen van de uitvoeringsomgeving van een programmeertaal benoemen;
De student kan de implicaties verklaren die zijn eigen programmeercode heeft op deze uitvoeringsomgeving, voornamelijk met betrekking tot snelheid en geheugengebruik;
De student kan profiling tools gebruiken om de performantie van programma's te meten en te verbeteren.

Leerinhouden

Elk jaar kiezen we een aantal "hot topics" waarbij recente ontwikkelingen in beide omgevingen (Java/.NET) bestudeerd worden.

Daarnaast komen volgende onderwerpen zeker aan bod:

 • Multithreading
 • Memory management en garbage collection
 • Performance issues / benchmarking
 • Logging

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen70,00
Buiten de examenperiodegroepsproject met individuele beoordeling30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00Voor de groepsopdracht is een vervangend examen voorzien.

Evaluatie: voorwaarden

Ongewettigde afwezigheid is voor geen enkel evaluatiemoment toegelaten.
De evaluatiemomenten worden aangekondigd via Blackboard.

Evaluatie: gevolgen

Een ongewettigde afwezigheid leidt tot het cijfer 0 voor die taak/deeltaak/opdracht/deelopdracht of test.
Bij een gewettigde afwezigheid kunnen, in samenspraak met de docent, afspraken gemaakt worden om alsnog een cijfer te kunnen behalen.
De student dient zelf het initiatief hierin te nemen en de betrokken docent te contacteren binnen de 5 werkdagen.

Onderwijsvormen

 • W- Groepsopdracht
 • W- Werkcollege
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.