Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81JOU1021 Werken met audio en video 114842/1383/1920/1/48
Studiegids

81JOU1021 Werken met audio en video 1

14842/1383/1920/1/48
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
  Opleidingseenheid:
  • Technische vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Van Nieuwenhove Job
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Powerpointslides en extra materiaal bij de lessen vind je op het leerplatform.

Hardware
Externe harddisk (met USB .1 of .2 en/of firewire 400 connectie) of memory stick. Minimaal 500 MB opslagcapaciteit.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Software
Adobe cc for educationVerplicht
 • Uitgever: Adobe ( te koop via laptopdienst)
 • Editie: jaarovereenkomsten
 • Medium: Software
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Kennisoverdracht28,00 uren
Zelfstudie56,00 uren

Begincompetenties

De eindtermen van het secundair onderwijs gelden als begincompetenties.
Je bent nieuwsgierig. Je bent kritisch op jezelf en op de samenleving. Je kan functioneren in een stresserende omgeving. Je bent taal- en contactvaardig.
Durf, creativiteit, luisterbereidheid, kunnen plannen en werken met deadlines zijn pluspunten die je als toekomstig journalist zeker van pas komen.
Je hebt oog voor foto's, video's en audioreportages in de krant, in magazines en op websites.
Je kan werken met een rekenbladprogramma en met een tekstverwerkingsprogramma.

Eindcompetenties

Gericht, kritisch en met de nodige afstandelijkheid informatie verzamelen met journalistieke researchmethoden en die informatie correct weergeven ALG,BS
OmschrijvingCategorie
diverse online en offline (zoek)tools voor gerichte journalistieke research toelichten en/of inzettenBS
Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar en/of uitzendbaar eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,… BS
OmschrijvingCategorie
wetmatigheden en beperkingen van een journalistiek medium (beeld/print/radio/internet) in acht nemenBS
Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen om een journalistiek verhaal te vertellen, rekening houdend met een mogelijke crossmediale en multimediale context BG,BS
OmschrijvingCategorie
(nieuwe)mediatools in functie van een journalistiek product aanwendenBS
beeldtaal herkennen en toepassenBG
verschillende soorten opnameapparatuur hanterenBS
een montageprogramma en/of een lay-outprogramma gebruiken om een journalistiek eindproduct te realiserenBS
De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen BS
OmschrijvingCategorie
oorspronkelijk (journalistiek) werk afleveren (=niet plagiëren)BS
Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
door zichzelf en/of anderen opgelegde deadlines respecterenALG

Doelstellingen

Fototechnieken
- geschikte foto's maken met behulp van een digitale camera.
- foto’s corrigeren in een fotoverwerkingsprogramma.

Beeld, montage en audiotechnieken: audiovisueel
- summier omgaan met video- en fotocamera's en audio opname apparatuur.
- beelden en audio opslaan.
- eenvoudige digitale audio- en videomontages maken.
- audio en video publiceren op een publicatieplatform en/of de meest courante sociale media.

Leerinhouden

Fototechnieken

 • Technische instellingen van de digitale camera
 • Belichtingsdriehoek: sluitertijd, diafragma en ISO-waarde
 • Beeldcompositie: regel van derden
 • Fotostatief
 • Photoshop: interface, aanpassen kleuren en belichting, tekst toevoegen, aspectratio aanpassen

Opnametechnieken

 • Technische instellingen van de digitale camera
 • Filmtechnieken: scherpte, scherptediepte en belichting
 • Videostatief
 • Beeldgrammatica: sequenties en actielijnen
 • Adobe premiere: interface, beeldbestanden importeren en monteren, video’s exporteren

Begeleiding

Extra materiaal op leerplatform.De gerealiseerde reportages worden klassikaal getoond en besproken. Het is belangrijk dat je kritisch staat tegenover het werk van anderen, hierop opbouwende kritiek geeft en er lessen uit trekt voor je eigen werk.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen50,00Fototechnieken
januarischriftelijk gesloten boek laptop25,00Opnametechnieken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek laptop50,00fototechniek
aug/septschriftelijk gesloten boek examen25,00Opnametechniek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie25,00Opnametechnieken. Niet herkansbaar.

Evaluatie: voorwaarden

1. Aanwezigheid bij PE
Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat. Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1
2. Deadline
Opdrachten worden ingeleverd op de gestelde deadline.
3. Plagiaat
Plagiaat is niet toegestaan.

Evaluatie: gevolgen

1. Aanwezigheid bij PE
De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest.
1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =0 voor die opdracht.

2. Deadline
Opdrachten die niet op de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.
3. Plagiaat
Bij het vaststellen van plagiaat wordt de opdracht geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0. Bij betwisting wordt de deontologische adviescommissie samengeroepen, die een advies formuleert inzake de strafmaat.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.