Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81JOU1022 Werken met audio en video 214843/1383/1920/1/82
Studiegids

81JOU1022 Werken met audio en video 2

14843/1383/1920/1/82
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
  Opleidingseenheid:
  • Technische vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Van Nieuwenhove Job
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Powerpointslides en extra materiaal bij de lessen vind je op het leerplatform.

Hardware
Externe harddisk (met USB .1 of .2 en/of firewire 400 connectie) of memory stick. Minimaal 500 MB opslagcapaciteit.

Contacturen

Kennisoverdracht28,00 uren
Zelfstudie56,00 uren

Begincompetenties

De eindcompetenties van "werken met audio en Video 1" gelden als begincompetenties.

Eindcompetenties

Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen om een journalistiek verhaal te vertellen, rekening houdend met een mogelijke crossmediale en multimediale context BG,BS
OmschrijvingCategorie
(nieuwe)mediatools in functie van een journalistiek product aanwendenBS
beeldtaal herkennen en toepassenBG
verschillende soorten opnameapparatuur hanterenBS
een montageprogramma en/of een lay-outprogramma gebruiken om een journalistiek eindproduct te realiserenBS

Doelstellingen

Opname, montage en publicatietechnieken: audiovisueel
- De student kan professioneel omgaan met video- en fotocamera's en audio-opnameapparatuur
- De student kan beelden en audio opslaan
- De student kan meer gevorderde opname- en montagetechnieken en functionaliteiten toepassen
- De student kan langere digitale audio- en videomontages maken

Leerinhouden

Afhankelijk van je mediumkeuze (2 media) produceer je projectmatig individueel of in groep:

 

Fototechnieken

- gevorderde technieken met sluitertijd en diafragma

Videotechnieken

- gevorderde opnametechnieken: slow motion, interview met twee camerastandpunten, werken met een achtergrond
- werken met Sony-camera: technische instellingen, statief, microfoons
- nieuwsberichten, beeldreportages en interviews met behulp van opnameapparatuur en een montageprogramma.

Audiotechnieken

- werken met achtergrondgeluid, soundbites, geluidseffecten en achtergrondmuziek
- nieuwsberichten, audioreportages en interviews met behulp van opnameapparatuur en een montageprogramma.

Montagetechnieken

- gevorderde bewerkingen: beeldtransities, fades, audioniveau, tekstanimatie 


Begeleiding

Feedback bij leervorderingen. De gerealiseerde reportages worden klassikaal getoond en besproken. Het is belangrijk dat je kritisch staat tegenover het werk van anderen, hierop opbouwende kritiek geeft en er lessen uit trekt voor je eigen werk.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junivaardigheidstoets50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septvaardigheidstoets50,00Punten van de permanente evaluatie worden overgenomen;
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie50,00

Evaluatie: voorwaarden

1. Aanwezigheid bij PE
Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.

Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1
2. Deadline
Opdrachten worden ingeleverd op de gestelde deadline.
3. Plagiaat
Plagiaat is niet toegestaan.
 

Evaluatie: gevolgen

1. Aanwezigheid bij PE
De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest.
1 ongewettigde afwezigheid bij PE: =0 voor die opdracht.
2. Deadline
Opdrachten die niet op de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.
3. Plagiaat
Bij het vaststellen van plagiaat wordt de opdracht geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0. Bij betwisting wordt de deontologische adviescommissie samengeroepen, die een advies formuleert inzake de strafmaat.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Werkcollege
 • W- Practicum
 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.