Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81JOU1023 Redactie tekst 114844/1383/1920/1/19
Studiegids

81JOU1023 Redactie tekst 1

14844/1383/1920/1/19
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Pompen Eric
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Contacturen

Kennisoverdracht42,00 uren
Zelfstudie42,00 uren

Begincompetenties

De eindtermen van het secundair onderwijs gelden als begincompetenties.

Heb je een ASO-opleiding achter de rug, of een TSO-opleiding met een sterke vertegenwoordiging van talen, dan ben je voldoende voorbereid. Kom je uit een meer technisch gerichte opleiding of het BSO dan zal je je extra moeten inspannen.

Je bent nieuwsgierig. Je bent kritisch op jezelf en op de samenleving. Je kan functioneren in een stresserende omgeving. Je bent taal- en contactvaardig.

Durf, creativiteit, luisterbereidheid, kunnen plannen en werken met deadlines zijn pluspunten die je als toekomstig journalist zeker van pas komen.

Eindcompetenties

Passende, relevante en telkens nieuwe onderwerpen en invalshoeken kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en medium, rekening houdend met journalistieke selectiecriteria BS
OmschrijvingCategorie
journalistieke nieuwscriteria opsommen en toepassenBS
passende en relevante onderwerpen herkennen, beschrijven en/of kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en mediumBS
passende en relevante invalshoeken herkennen, beschrijven en/of kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en mediumBS
Gericht, kritisch en met de nodige afstandelijkheid informatie verzamelen met journalistieke researchmethoden en die informatie correct weergeven ALG,BS
OmschrijvingCategorie
informatie checken en double checkenALG
Betrouwbare en diverse bronnen raadplegen en analyseren, zowel van de traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen (zeker in het Frans en Engels) en daartoe de nodige interviewtechnieken beheersen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
betrouwbare bronnen, zowel van traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen raadplegenALG
op een kritische en/of verantwoorde manier met bronnen en bronverwijzingen omgaanBG
uit grote hoeveelheden de relevante informatie voor het maken van een journalistiek eindproduct synthetiserenBS
Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar en/of uitzendbaar eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,… BS
OmschrijvingCategorie
geschreven en/of audio(visuele) bronnen herwerken in functie van journalistiek medium, tijd, volume, doel, journalistiek genre, format en/of doelgroepBS
een publiceerbaar of uitzendbaar journalistiek eindproduct maken rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het mediumBS
Minstens het Nederlands, Frans en Engels als werkinstrumenten gebruiken om efficiënt te communiceren en professioneel te functioneren in diverse journalistieke werksituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
grammatica- en spellingregels correct toepassenBG
een vlotte en gepaste journalistieke stijl in het Nederlands hanterenBS
De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen BS
OmschrijvingCategorie
oorspronkelijk (journalistiek) werk afleveren (=niet plagiëren)BS
parafrase en citaat herkennen en correct toepassenBS
Blijk geven van een duurzame leergierigheid en nieuwsgierigheid om actuele gebeurtenissen en nieuwsfeiten te volgen. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
relevante en/of actuele informatie in functie van het uit te voeren werk op de voet volgenBS

Doelstellingen

De student kan:
- in aangepaste stijl een eenvoudig journalistiek product realiseren.
- eenvoudige teksten hertalen naar doelgroep (format) en medium.
- korte interviews voorbereiden, afnemen en verwerken.
- teksten verwerken en structureren in functie van een journalistiek eindproduct.  
- relevante quotes verzamelen, selecteren en correct gebruiken.
- een eenvoudig nieuwsbericht schrijven aan de hand van de journalistieke basisprincipes, volgens het principe van de omgekeerde piramide.

Leerinhouden

- De journalistieke principes: criteria, woord/wederwoord en transparantie.
- Het journalistiek proces: pitchen, voorbereiding, actie- en schrijfplan.
- De journalistieke genres: eenkolommer, opvolgstuk, nieuwsbericht en -verhaal.
- De vormgeving van een artikel: koppen en bijschriften.

Begeleiding

Extra materiaal op leerplatform.
Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septportfolio100,00

Evaluatie: voorwaarden

De student dient de opdrachten tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.

Evaluatie: gevolgen

Indien de werkstukken niet conform de richtlijnen of laattijdig ingeleverd worden, ontvangt de student 0 voor de betrokken opdracht.

Onderwijsvormen

  • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
  • W- Interactie-/responsiecollege
  • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.