Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81JOU1024 Redactie beeld 114845/1383/1920/1/53
Studiegids

81JOU1024 Redactie beeld 1

14845/1383/1920/1/53
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Hanegreefs Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Contacturen

Kennisoverdracht42,00 uren
Zelfstudie42,00 uren

Begincompetenties

De eindtermen van het secundair onderwijs gelden als begincompetenties.

Je bent nieuwsgierig. Je bent kritisch op jezelf en op de samenleving. Je kan functioneren in een stresserende omgeving. Je bent taal- en contactvaardig.

Durf, creativiteit, luisterbereidheid, kunnen plannen en werken met deadlines zijn pluspunten die je als toekomstig journalist zeker van pas komen.

Eindcompetenties

Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen om een journalistiek verhaal te vertellen, rekening houdend met een mogelijke crossmediale en multimediale context BG,BS
OmschrijvingCategorie
(nieuwe)mediatools in functie van een journalistiek product aanwendenBS
beeldtaal herkennen en toepassenBG
verschillende soorten opnameapparatuur hanterenBS
De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen BS
OmschrijvingCategorie
oorspronkelijk (journalistiek) werk afleveren (=niet plagiƫren)BS
Blijk geven van een verantwoordelijke en (zelf)kritische houding tegenover eigen werk en dat van anderen ALG,BS
OmschrijvingCategorie
voor voortdurende bijsturing in verband met eigen producten en functioneren openstaanALG
Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
Journalistieke taken en opdrachten op effectieve wijze plannen en organiseren in het zicht van deadlinesBS
technieken van stress- en timemanagement in functie van deadlines en goed teamwerk beheersenBS
door zichzelf en/of anderen opgelegde deadlines respecterenALG

Doelstellingen

De student kan:
- de principes van beeldtaal herkennen en toepassen.
- een foto analyseren.
- de beeldtaal in persfoto's ontleden en hiermee een portfolio samenstellen.
- geschikte (pers)foto's maken met behulp van een digitale camera.
- namen en problemen uit de fotografiegeschiedenis gebruiken bij de productie en de analyse van de eigen foto's.
- zowel mondeling als schriftelijke grammaticaal correct Nederlands gebruiken.


Leerinhouden

Je leert met beelden een journalistiek verhaal vertellen. Het fotografische beeld wordt benaderd vanuit de aspecten inhoud, vormgeving, techniek, stijl en context. Er wordt dieper ingegaan op de journalistieke fotografie en de compositorische elementen worden belicht. Naast analyse en selectie van bestaande beelden, leert de student geschikte foto’s maken bij (zelfgeschreven) journalistieke teksten. Deze worden besproken en gesitueerd in bepaalde contexten (onderschriften, bijschriften, krant, magazine, cover, website).

Begeleiding

De lector geeft klassikaal uitleg aan de hand van illustraties. De studenten werken individueel aan hun portfolio en krijgen doorheen het semester individuele feedback en bijsturing.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeportfolio100,00De student werkt tijdens het semester aan zijn portfolio en dient het tijdens de examenperiode in.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeportfolio100,00De student werkt tijdens de vakantie - of een onderling overeengekomen periode - aan zijn portfolio en dient het tijdens de examenperiode- of binnen een onderling afgesproken deadline - in.

Evaluatie: voorwaarden

De volledige portfolio wordt binnen de deadline ingediend.

Evaluatie: gevolgen

Portfolio's die niet binnen de gestelde deadline en/of niet conform de afspraken met de lector worden afgeleverd, worden geweigerd. Het cijfer voor de opdracht = 0.

Onderwijsvormen

  • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Individuele opdracht
  • W- Portfolio

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.