Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81JOU1026 Actua14847/1383/1920/1/24
Studiegids

81JOU1026 Actua

14847/1383/1920/1/24
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Hanegreefs Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Contacturen

Kennisoverdracht56,00 uren
Zelfstudie28,00 uren

Begincompetenties

Je bent oprecht geïnteresseerd in het binnen- en buitenlandse nieuws in de ruime zin van het woord. Je volgt het dagelijks nieuws op de voet via digitale mediawebsites, radio- en televisieuitzendingen, kranten,...

Eindcompetenties

Betrouwbare en diverse bronnen raadplegen en analyseren, zowel van de traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen (zeker in het Frans en Engels) en daartoe de nodige interviewtechnieken beheersen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
betrouwbare bronnen, zowel van traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen raadplegenALG
Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breed maatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
nieuwswaarde van onderwerpen door middel van een breed maatschappelijk kader correct inschattenBS
Blijk geven van een duurzame leergierigheid en nieuwsgierigheid om actuele gebeurtenissen en nieuwsfeiten te volgen. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
een blijvende belangstelling voor (ver)nieuwe(nde) technologie├źn, ontwikkelingen en trends vertonenALG

Doelstellingen

De student kan de actualiteit in de ruime zin van het woord op de voet volgen en blijk geven van zijn kennis van de actualiteit.

Leerinhouden

De actuakennis van de student wordt getest aan de hand van een actuatest en/of de studenten presenteren elke week een overzicht van de belangrijkste nieuwsfeiten en/of de studenten geven diepgang bij een nieuwsfeit naar keuze.

Begeleiding

De lector overloopt samen met de studenten de geteste actualiteitskennis en/of geeft feedback op de presentaties en/of geeft feedback op de diepgang bij het nieuwsfeit naar keuze.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

In het geval van afwezigheid bij PE bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.
Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1
De student is minstens in 60% van de lessen aanwezig

Evaluatie: gevolgen

Ongewettigde afwezigheid bij PE betekent een 0 voor die opdracht.
Meer dan 1 ongewettigde afwezigheden bij PE =onvolledige deelname voor het hele opleidingsonderdeel. De student krijgt een 0 voor dit opleidingsonderdeel.
Een student die minder dan 60% aanwezig is, ongeacht de aard en/of de reden van de afwezigheid, kan niet alle doelstellingen behalen en kan bijgevolg niet slagen.

Onderwijsvormen

  • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
  • W- Individuele opdracht
  • W- Klasgesprek
  • W- Groepsopdracht
  • W- Presentatie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.