Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81JOU1027 Nederlandse taalvaardigheid 114848/1383/1920/1/58
Studiegids

81JOU1027 Nederlandse taalvaardigheid 1

14848/1383/1920/1/58
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Hanegreefs Luc, Lacroix Christel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Contacturen

Kennisoverdracht70,00 uren
Zelfstudie42,00 uren

Begincompetenties

De eindtermen van het secundair onderwijs gelden als begincompetenties.

Heb je een ASO-opleiding achter de rug, of een TSO-opleiding met een sterke vertegenwoordiging van talen, dan ben je voldoende voorbereid. Kom je uit een meer technisch gerichte opleiding of het BSO dan zal je je extra moeten inspannen.

Eindcompetenties

Minstens het Nederlands, Frans en Engels als werkinstrumenten gebruiken om efficiƫnt te communiceren en professioneel te functioneren in diverse journalistieke werksituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
grammatica- en spellingregels correct toepassenBG
basis- en vakgerichte woordenschat toepassenBG
taal inzetten om adequaat te communiceren in alledaagse situatiesALG
gepast communiceren voor verschillende journalistieke doeleinden en in verschillende journalistieke situatiesBS
in (journalistieke) bronnen/situaties de verschillen in toon, stijl en register herkennen en toepassenBS
een vlotte en gepaste journalistieke stijl in het Nederlands hanterenBS
stemtechnieken beheersenBS
een correcte uitspraak nastrevenALG

Doelstellingen

De student kan zowel mondeling als schriftelijk grammaticaal correct Nederlands gebruiken.

Leerinhouden

Nederlandse taalvaardigheden - geschreven:

- correct Nederlands schrijven op zinsniveau

- correct Nederlands schrijven op woordniveau

- woordenschat

- spelling

Nederlandse taalvaardigheden - gesproken

-Wat is een stem

- Hoe klinkt mijn stem

-Wat zijn mijn ( basis ) foutjes

- Stemhygiëne

- Ademhaling ( basis )

- Open – en vooraan spreken

- Pittigheid

- Resonantie

- Tweetonige klanken vermijden

- Spontaan spreken in een heel gecontroleerde gespreksituatie / monoloog

- Intonatie in nieuwsteksten

- Basis pauzes leggen

- Basis klemtonen leggen ( hoofd en - bijklemtonen )
Begeleiding

Geschreven: Een combinatie van hoorcollege en het maken van oefeningen onder begeleiding van de lector

Gesproken: Ee combinatie van hoorcollege en oefeningen onder begeleiding van de lector

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junivaardigheidstoets25,00OnderdeelNederlandse taalvaardigheid - gesproken
januarischriftelijk gesloten boek examen20,00Onderdeel Nederlandse taalvaardigheid - geschreven
junischriftelijk gesloten boek examen20,00Onderdeel Nederlandse taalvaardigheid - geschreven
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen40,00Onderdeel Nederlandse taalvaardigheid geschreven
aug/septvaardigheidstoets25,00Onderdeel Nederlandse taalvaardigheid gesproken
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie15,00Onderdeel Nederlandse taalvaardigheid - gesproken. Resultaat in juni.
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie20,00Onderdeel Nederlandse taalvaardigheid - geschreven
Resultaten in juni.

Evaluatie: voorwaarden

Bij afwezigheid bewijst de student de geldigheid van zijn absentie via het campussecretariaat.
Maximaal aantal toegelaten ongewettigde afwezigheden bij PE: 1

Evaluatie: gevolgen

De student die gewettigd afwezig was tijdens een PE vraagt meteen na zijn afwezigheid aan de betrokken lector een vervangende inhaaltest. De lector hoeft hem hier niet aan te herinneren.

Eén (1)  ongewettigde afwezigheid bij PE betekent een 0 voor die opdracht.

Meer dan 1 ongewettigde afwezigheid bij PE betekent een 0 voor het onderdeel 'permanente evaluatie'

Een student die minder dan 60% aanwezig is bij de PE, ongeacht de aard en/of de reden van de afwezigheid, kan niet alle doelstellingen behalen en krijgt bijgevolg eveneens een 0 voor het onderdeel 'permanente evaluatie'.

Onderwijsvormen

  • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.