Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
81JOU1013 Politieke thema's 114857/1383/1920/1/73
Studiegids

81JOU1013 Politieke thema's 1

14857/1383/1920/1/73
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: De Vuyst Jeroen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

De cursus is beschikbaar op Blackboard; je vult zelf aan en actualiseert.


Contacturen

Kennisoverdracht70,00 uren
Zelfstudie42,00 uren

Begincompetenties

De eindtermen van het secundair onderwijs gelden als begincompetenties.
Je bent nieuwsgierig. Je bent kritisch tegenover jezelf en de samenleving. Je bent taal- en contactvaardig. Je hebt een brede interesse met betrekking tot de actualiteit, de politiek, de media en het maatschappelijke gebeuren.

Eindcompetenties

Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breed maatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
basisbegrippen van geschiedenis, cultuur, binnen- en buitenlandse politiek, economie, (media)psychologie en (media)sociologie, verklaren en kaderenALG
nieuwsfeiten in hun historische context plaatsenBG
Blijk geven van een duurzame leergierigheid en nieuwsgierigheid om actuele gebeurtenissen en nieuwsfeiten te volgen. ALG,BS
OmschrijvingCategorie
relevante en/of actuele informatie in functie van het uit te voeren werk op de voet volgenBS
Kritisch reflecteren over de rol en de invloed van journalistiek in de maatschappij en over de ontwikkelingen binnen het vak. BS
OmschrijvingCategorie
de activiteiten en de invloed van een journalist in een breder (maatschappelijk) kader plaatsenBS

Doelstellingen

De student kan:

- relativeren
- feiten uit de geschiedenis kritisch analyseren, verklaren, synthetiseren en vanuit hun context interpreteren.
- over een overdaad van feiten heen de lange termijn golven van geschiedenis zien.
- verschilpunten en gelijkenissen tussen belangrijke gebeurtenissen selecteren en verklaren.

Leerinhouden

- Ideologieën
- Internationale geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw
- Geschiedenis van België
Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen60,00Cursus en lesinhoud eerste semester
junischriftelijk gesloten boek examen40,00Cursus en lesinhoud tweede semester
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00Cursussen en lesinhouden eerste én tweede semester

Onderwijsvormen

  • W- (Activerend) Hoorcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.