Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31HMA3040 Medische terminologie17722/1931/2223/1/65
Studiegids

31HMA3040 Medische terminologie

17722/1931/2223/1/65
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in organisatie & management, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 14.11.2022 (PXL S1)
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Moons Hanne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Covid-19

De werk- en evaluatievormen beschreven in deze studiegids kunnen zowel online als on campus georganiseerd worden. De concrete richtlijnen hieromtrent worden in de studieleidraad op Blackboard meegedeeld. Indien de overheid omwille van Covid-19 nieuwe beveiligingsmaatregelen oplegt en de bepalingen zoals in de originele ECTS-fiche beschreven niet kunnen worden gevolgd, kan de opleiding in samenspraak met de studentencommissie voor de oorspronkelijk voorziene werk- en evaluatievormen alternatieven uitwerken. Deze alternatieven worden in de studieleidraad op Blackboard meegedeeld.

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.
Tijdens de colleges wordt de laptop gebruikt.

Contacturen

Hoorcollege65,00 uren
Zelfstudie159,00 uren

Eindcompetenties

Informatiemanager: De student kan op innovatieve manier het beheer en de uitwisseling van informatie in een bedrijfscontext optimaliseren. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatie. ALG,BG,BS
Meertalig communicatiemanager: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans en Engels voeren maar ook coördineren en optimaliseren. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan binnen- en buitenlandse stakeholders (patiënten, zorgverleners,…) bijstaan in gepaste (medische) communicatie in NFE. ALG,BG,BS
Kwaliteits- en innovatiemanager ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creëren. ALG,BG,BS

Doelstellingen

 • De student kan medische termen ontleden en verklaren in beide richtingen.
 • De student kan medische dictaten correct verwerken en verbeteren.
 • De student kan informatie verzamelen en verwerken in functie van een concrete opdracht zoals het uitwerken van een medisch onderwerp.
 • De student kan in verzorgd taalgebruik (juiste medische terminologie) en met gebruik van powerpoint een medisch thema voorstellen.
 • De student kan eenvoudige anatomische tekeningen benoemen.
 • De student kan stellingen beoordelen over de basis van de fysiologie.
 • De student kan zowel de klassieke als de vernederlandste schrijfwijze van de medische terminologie juist hanteren.
 • De student kan medische termen correct verbuigen.
 • De student kan medische afkortingen verklaren.

Leerinhouden

Er zullen veel voorkomende voorvoegsels of woorduitgangen besproken worden die een vaste betekenis hebben. Vooral de basistermen van de belangrijkste lichaamsstelsels krijgen de nodige aandacht.
Als voorbereiding op de stage in het tweede en derde jaar en de latere beroepsuitoefening, worden algemene medische verslagen van de diverse stageplaatsen gebruikt. De betekenis van de vaktermen en geneesmiddelen wordt door de studenten opgezocht.

Begeleiding

Feedback

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk geslotenboekexamen50,00
Novemberschriftelijk geslotenboekexamen50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk geslotenboekexamen100,00

Evaluatie: voorwaarden

Bij afwezigheid tijdens permanente evaluaties is een wettig attest vereist.

Evaluatie: gevolgen

Bij gewettigde afwezigheid zal een inhaalmoment worden afgesproken. Bij ongewettigde afwezigheid tijdens het deelexamen of de ICT-opdracht krijgt de student nul op het specifieke onderdeel.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.